Viết ứng dụng desktop đầu tiên bằng Electron JS

I. Giới thiệu Đầu tiên em xin trích dẫn nguyên văn lời giới thiệu từ trang chủ của Electron cho các bác xem Electron enables you to create desktop applications…

Read more »